Έντυπο Υλικό ...

Η SIS συνεχίζοντας την προσπάθειά της για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εφαρμογές της, παρουσιάζει την περιοδική της έκδοση και σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και θεματικές εκδόσεις. Σε κάθε τεύχος έχουμε νέα στοιχεία, με κωδικούς & επεξηγήσεις έτσι ώστε η επικοινωνία μας να είναι περισσότερο εποικοδομητική.