Εξωτερική Σήμανση ...

 

   

 

Οι εξωτερικές κατασκευές από αλουμίνιο συνδυάζουν την υψηλή αντοχή και την αισθητική. Αποτελούνται κυρίως από προφίλ, πάνελς, συνδέσμους αλουμινίου, εξαρτήματα από pvc και γενικά υλικά τα οποία αντέχουν στη διάβρωση. 
      Η συναρμολόγηση των στοιχείων γίνεται με ειδικούς εσωτερικούς συνδέσμους και οι κατασκευές συνεργάζονται άριστα με τα περισσότερα σύγχρονα υλικά. Οι αναπροσαρμογές στις χρήσεις χώρων γίνονται στα επιμέρους στοιχεία έτσι ώστε οι κατασκευές να προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης..
       Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα συστήματα σήμανσης και αξιοποιώντας τους συνδυασμούς συνθέσεων δημιουργούμε σύγχρονες φόρμες, ομοιογένεια, υψηλή ποιότητα υλικών και σύγχρονη αισθητική.

 

 Περισσότερα ...