Οδηγός Σήμανσης ...

Πολλές φορές η εξοικείωση με το δικό μας χώρο, μας δημιουργεί την αίσθηση ότι η προσπέλαση σε κάθε χώρο είναι απλή υπόθεση. Όμως η παρακολούθηση της κίνησης των επισκεπτών συχνά μας διαψεύδει. 
Η σήμανση των χώρων με προσεκτικό σχεδιασμό, κάλυψη σε όλα τα σημεία αλλαγής χρήσης, διευκολύνει τη διακίνηση των επισκεπτών και δημιουργεί αίσθηση άνεσης. Για τη σωστή εφαρμογή προσδιοριστικής σήμανσης η παρουσίαση των χώρων πρέπει να είναι πλήρης. Οι συχνές αλλαγές χρήσης χώρων που πραγματοποιούνται σε όλες τις εταιρίες, αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη επιλογή ευέλικτου συστήματος σήμανσης και όχι με μη αναφορά αυτών.
 
 
Για την υλοποίηση εφαρμογής κατάλληλης σήμανσης πρέπει σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό να ληφθούν υπ΄ όψιν οι πραγματικές ανάγκες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : 
 
1. Αναλυτική καταγραφή των χρήσεων ανά χώρο ή επίπεδο.
 
2. Προσδιορισμός των αναγκών του επισκέπτη, συχνότητα επισκέψεων, αριθμός επαφών ανά επίσκεψη, ανάγκη αυτόνομης εσωτερικής μετακίνησης κ.λ.π.
 
3. Καθορισμός κομβικών σημείων για σήμανση το δυνατόν σε θέσεις υποχρεωτικής στάσης όπως δίπλα από ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια κ.λ.π.
 
4. Επιλογή κατάλληλου ευέλικτου συστήματος έτσι ώστε να αναπροσαρμόζεται και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις όποιες μελλοντικές ανάγκες.
 
5. Προσεκτικό σχεδιασμό και τυποποίηση των κατασκευών έτσι ώστε να υπάρχει ομοιογένεια, δυνατότητα ανακατανομής και ευκολία στο service. Εδώ πρέπει να σταθούμε στις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής όσον αφορά τις τεχνικές που θα εφαρμόσουμε.
 
Τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέξουμε είναι:
- πλήρης καταγραφή των χρήσεων, 
- λύση αισθητικά αρμονική με το χώρο, 
- προβολή της εταιρικής ταυτότητας.
- διαχωρισμό τμημάτων ή επιπέδων με αρίθμηση ή χρώμα,
- αρίθμηση γραφείων ή τμημάτων με ταυτόχρονη αναγραφή στις συγκεντρωτικές.
- επιμέρους κατευθυντήριες πινακίδες
- αναρτημένες ή προβολικές πινακίδες
- σήμανση ασφαλείας για πυρασφάλεια και διαφυγή.
 
6. Aναλυτικός προσδιορισμός θέσης σήμανσης σύμφωνα με τις πιθανές διαδρομές του επισκέπτη.
 
Τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς είναι:
- Εξωτερική προσδιοριστική πινακίδα εταιρίας, οργανισμού κ.λ.π, στην είσοδο ή δίπλα σε αυτή με λογότυπα και πιθανόν με βασικές υποδείξεις κατεύθυνσης όπως είσοδος, parking κ.λ.π.
- Εσωτερική πινακίδα λογοτύπου ή λογοτύπων της εταιρίας ή των εταιριών που αντιπροσωπεύει σε πρώτο πλάνο με την είσοδο του επισκέπτη.
- Εσωτερική συγκεντρωτική πινακίδα εισόδου με όλη την εικόνα των τμημάτων του κτιρίου ανά επίπεδο. Συνήθως η θέση τοποθέτησης είναι κοντά στους ανελκυστήρες ή το κλιμακοστάσιο , σημεία στάσης ή αλλαγής επιπέδου του επισκέπτη.
- Συγκεντρωτική πινακίδα ορόφου ή επιπέδου με αναγραφή του ορόφου ή επιπέδου που βρίσκεται. Συνήθως επαναλαμβάνει τα τμήματα για το συγκεκριμένο επίπεδο που αναγράφονται στην συγκεντρωτική. Σε μεγαλύτερα κτίρια τοποθετείται συγκεντρωτική πινακίδα με διαφοροποίηση του συγκεκριμένου επιπέδου διευκολύνοντας την εσωτερική διακίνηση μεταξύ επιπέδων. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως κοντά στην είσοδο του επιπέδου. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κατευθυντήρια πινακίδα με βέλη κατεύθυνσης.
- Κατευθυντήριες πινακίδες κατά τη διαδρομή εισόδου ή εξόδου του επισκέπτη σε σημεία που παρουσιάζεται δυσκολία επιλογής κατεύθυνσης.
- Συγκεντρωτικές πινακίδες τμημάτων έξω από κάθε είσοδο με ανάλογη αρίθμηση ή χρωματική διαφοροποίηση.
- Αναρτημένες πινακίδες πληροφόρησης ή κατευθυντήριες σε ενιαίους χώρους σε θέσεις πάνω στη διαδρομή του επισκέπτη. Οι πινακίδες αυτές συνήθως είναι διπλής όψης με αναφορές κατά την είσοδο και την έξοδο.
- Προβολικές πινακίδες κατά τη διαδρομή του επισκέπτη συνήθως σε στενούς διαδρόμους. Είναι συνήθως δύο όψεων για προσδιορισμό των χώρων και από τις δύο κατευθύνσεις.
- Πινακίδες θυρών μεμονωμένων γραφείων με τη δραστηριότητα του χώρου, αρίθμηση και τα ονόματα των εργαζομένων σε αυτά. Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα από τις πόρτες στο ύψος του ματιού.
- Ονοματοδείκτες επιτραπέζιοι γραφείων με όνομα και θέση του εργαζόμενου.
 
7. Τέλος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε και για την έξοδο του επισκέπτη. Η έξοδος πρέπει να προσδιορισθεί με τη λέξη ΕΞΟΔΟΣ ή ΕΧΙΤ και αντίστοιχο βέλος κατεύθυνσης. Επιπλέον η διαδρομή εξόδου είναι και η κύρια έξοδος κινδύνου και εκτός από τη προσδιοριστική σήμανση πρέπει να υπάρχει σήμανση ασφαλείας με σήματα διαφυγής. Σήμανση ασφαλείας πρέπει να προβλεφθεί και στις δευτερεύουσες διαδρομές εξόδου και προσδιορισμό των εξόδων κινδύνου, ενδιάμεσα σήματα κατεύθυνσης, σήμανση πυροσβεστικών μέσων με βέλη προσδιορισμού, πάντα με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση χρώματα και σύμβολα.
 
.