Σήμανση Γραφείων ...

 

 

Η  πλέον ευέλικτη εφαρμογή της SIS στη σήμανση γραφείων είναι η τυποποιημένη πινακίδα θυρών με υποδοχή εκτύπωσης καθώς και ο τριγωνικός ονοματοδείκτης γραφείου. Αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου τα οποία δέχονται συρταρωτά χαρτί που τυπώνεται σε οποιοδήποτε εκτυπωτή, ζελατίνη και δύο εξαρτήματα τελειώματα από PVC. Πάνω στο προφίλ υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει αρίθμηση, λογότυπο ή άλλες εγγραφές ενώ σε χαρτί τυπώνονται τα πλέον ευμετάβλητα στοιχεία. Επίσης πινακίδες θυρών γίνονται με ανάπτυξη στοιχείων αλουμινίου σε σύνθεση το ένα κάτω από το άλλο. Η στήριξη γίνεται στα τελειώματα από PVC εσωτερικά  ενώ πάνω στα πλευρικά τελειώματα κουμπώνει η πινακίδα εγγραφών.
        Με αυτό τον τρόπο σήμανσης λύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι ανάγκες σήμανσης μεμονωμένων χώρων, ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για δημιουργική προβολή  και με την εκτύπωση ανεξαρτησία από υπηρεσίες service.

 

 

         Δείγμα εκτύπωσης σε χαρτί εκτυπωτή 

 

         ( αρχείο word )

   

  

Περισσότερα ...