Εσωτερική Σήμανση ...

 

 

Η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών των επισκεπτών και των εργαζομένων σε κτίρια γραφείων γίνεται με εφαρμογή συστήματος σήμανσης με χαρακτηριστικά,
- Να ικανοποιεί τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του κτιρίου
- Να είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε λειτουργικές και κυκλοφοριακές αλλαγές.
- Να διέπεται από τη μεγαλύτερη δυνατή τυποποίηση, ώστε να συμπληρώνεται, να επεκτείνεται και να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές αρχές σήμανσης και το προτεινόμενο σύστημα κατασκευής των πινακίδων.

 

Περισσότερα ...