Σήμανση Ασφαλείας ...

 

 

Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής.
- χρώμα κόκκινο για απαγορευτικά σήματα, κίνδυνο συναγερμό, υλικό και εξοπλισμό καταπολέμησης πυρκαγιάς,
- χρώμα κίτρινο για προειδοποιητικό σήμα,
- χρώμα μπλέ για σήματα υποχρέωσης,
- χρώμα πράσινο για σήματα διάσωσης ή βοηθείας και κατάσταση ασφαλείας. 
Τα σήματα τυπώνονται πάνω σε λευκό φύλλο αλουμινίου.

Επιπλέον τα σήματα πρέπει να απεικονίζονται με τις επεξηγήσεις της σημασίας τους σε μικρογραφία σε συγκεντρωτικούς πίνακες.

 Περισσότερα ...