Υπηρεσίες ...

H SIS σας δίνει ολοκληρωμένη πρόταση σήμανσης από την κάτοψη των εγκαταστάσεων ή έρχεται κοντά σας στο χώρο εφαρμογής εάν είναι εφικτό για αξιολόγηση των αναγκών. 

Η οικονομική προσφορά συνοδεύεται με ενδεικτικά σχέδια των πινακίδων για διορθώσειςπαρατηρήσεις κ.λ.π,

Για αρχική πρόταση μπορείτε με e-mail να μας στείλετε κατόψεις με αναφορά των χρήσεων, ενδεικτικά κείμενα και διαστάσεις που επιθυμείτε, φωτογραφίες των βασικών χώρων και θα έχετε την προτασή μας με τιμές μονάδος και μορφή των προτεινόμενων πινακίδων.

 

 

Σημαντική βοήθεια για το καθορισμό των αναγκών σας και την πληρότητα της σήμανσης βρίσκεται στην ενότητα  “Οδηγός Σήμανσης καθώς μόνο ολοκληρωμένα και στη σωστή θέση τοποθέτησης η σήμανση μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί το σκοπό που επιθυμούμε.

Η εταιρία διατηρεί σε κάθε παραγγελία πλήρες αρχείο των επιλογών που έγιναν ( χρωματολόγιο, υλικά κατασκευής, διαστάσεις κ.λ.π), έτσι ώστε κάθε αλλαγή, επέκταση, διόρθωση κ.λ.π, να αποτελεί συνέχεια της αρχικής εφαρμογής.

Η SIS στις εφαρμογές σήμανσης δημιουργεί την ολοκληρωμένη εικόνα που έχει ανάγκη η επιχείρηση.

.