Υπηρεσίες ...

Μελέτη Σήμανσης 
H SIS σε κάθε ολοκληρωμένη πρόταση σήμανσης έρχεται κοντά σας για αξιολόγηση των αναγκών στο χώρο εφαρμογής ή πάνω σε κάτοψη των εγκαταστάσεωνοικονομική προσφορά συνοδεύεται με ενδεικτικά σχέδια των πινακίδων έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των προτεινόμενων κατασκευών και σημείο αναφοράς για διορθώσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π,
  

Για αρχική πρόταση μπορείτε με e-mail να μας στείλετε κατόψεις με αναφορά των χρήσεων, ενδεικτικά κείμενα και διαστάσεις που επιθυμείτε, φωτογραφίες των βασικών χώρων και θα έχετε την προτασή μας με τιμές μονάδος και μορφή των προτεινόμενων πινακίδων.

 

 

Σημαντική βοήθεια για το καθορισμό των αναγκών σας και την πληρότητα της σήμανσης βρίσκεται στην ενότητα  “Γενικές Οδηγίες καθώς μόνο ολοκληρωμένα και στη σωστή θέση τοποθέτησης η σήμανση μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί το σκοπό που επιθυμούμε.

Service
Το τμήμα service της εταιρίας είναι κοντά σε κάθε πελάτη μας έχοντας πλήρες αρχείο των επιλογών που έγιναν ( χρωματολόγιο, υλικά κατασκευής, διαστάσεις κ.λ.π), έτσι ώστε κάθε αλλαγή, επέκταση, διόρθωση κ.λ.π, να αποτελεί συνέχεια της αρχικής εφαρμογής.

Η SIS στις εφαρμογές σήμανσης δημιουργεί την ολοκληρωμένη εικόνα που έχει ανάγκη η επιχείρηση.

.